ارسال دستمزد نویسندگان در شبکه خانگی فیلمنامه فیلم، سریال و شبکه خانگی/ بازار فیلمنامه نویسان سکه است.

ارسال دستمزد نویسندگان در شبکه خانگی فیلمنامه فیلم، سریال و

به گزارش انتخابتو، در اوایل سال 1403، انجمن سینماگران آمار دستمزد اعضای این صنف را منتشر کرد.

بر اساس این بیانیه، 500 میلیون تومان برای نگارش فیلمنامه به نویسندگان تعلق می گیرد و 25 درصد قیمت فیلمنامه برای نگارش پلان فیلم پرداخت می شود. هزینه نگارش فیلمنامه یک فیلم تلویزیونی 250 میلیون تومان برآورد شده است.

به گزارش فیلمنیوز، نکته قابل توجه در اینجا تفاوت جدی فیلمنامه سریال های تلویزیونی با شبکه های برنامه خانگی است. فیلمنامه نویسان برای نوشتن یک قسمت از یک سریال تلویزیونی 80 میلیون تومان، نویسندگان سریال های تلویزیونی برای نوشتن هر قسمت از یک مینی سریال 200 میلیون تومان و برای هر قسمت از سریال چند فصلی 150 میلیون تومان دستمزد می گیرند.

شاید به همین دلیل است که بیشتر فیلمنامه نویسان ترجیح می دهند در ساخت سریال های شبکه خانگی به جای همکاری با تلویزیون همکاری کنند.

در این اطلاعیه آمده است که نحوه پرداخت دستمزد سریال هایی که هنوز تهیه کننده ندارد در زمان عقد قرارداد 50 درصد و پس از رسیدن به شرایط تولید 50 درصد در اختیار آنها قرار می گیرد.

برخی معتقدند که این ارقام در واقع تغییر نمی کنند و نویسندگان سهم کمتری از تولید یک اثر را حفظ می کنند.

562220

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین