بیش از 500 هزار عمل جراحی رایگان برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی انجام می شود

بررسی هزینه های بیمه بیکاری ۷ صندوق تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاري ايمنا، اعمال جراحي گاهي پرهزينه و پرهزينه كه از مهم ترين خدمات درماني تامين اجتماعي است، در مراكز درماني خصوصي اين سازمان، در مراكز درماني اين سازمان به صورت رايگان انجام مي شود. در سراسر کشور، انواع جراحی ها و مداخلات جراحی رایج. علاوه بر تومورها، صدمات و پروتزهای پرهزینه ستون فقرات، مفصل ران و زانو، جراحی های قلب و عروق، آنژیوپلاستی و استنت گذاری قلب به صورت رایگان برای بیمه شدگان ما انجام می شود. ضربان سازها کویل گذاری و استفاده از قلب، آنوریسم (ورم رگ ها) و استنت های مغزی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده و در مراکز ویژه این سازمان به صورت رایگان انجام می شود.

این گزارش نشان می دهد که در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی بالغ بر 46 میلیون نفر در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش خدمات بیمه اجتماعی هستند، این سازمان در حال حاضر دارای 406 مرکز درمانی خصوصی است که 79 مرکز آن بیمارستان ها و بیمارستان ها پنج کلینیک خصوصی با بیش از 11000 تخت بیمارستانی فعال.

بر اساس آخرین گزارش های آماری سازمان تامین اجتماعی، در سال 1402، 561 هزار عمل جراحی در بیمارستان های خصوصی وابسته به سازمان تامین اجتماعی انجام شده است که بیشترین تعداد این جراحی ها بر اساس انواع جراحی، 44 هزار و 506 عمل سزارین و 38 هزار عمل آب مروارید بوده است. 1671 مورد جراحی کیسه صفرا (کوله سیستکتومی) 18 هزار و 328 مورد جراحی ترمیمی فتق قاشق و 17239 عمل لیتوتریپسی درون اندامی (TUL) انجام شد.

علاوه بر این، در سال 1402 بیش از 3400 عمل جراحی قلب در بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی انجام شد که بیشترین عمل جراحی قلب را بر اساس نوع جراحی به خود اختصاص داد. جراحی قلب تاج پادشاهی (CABG) در 2210 مورد جراحی، تعویض دریچه میترال در 197 مورد جراحی و تعویض دریچه آئورت در 180 مورد جراحی رخ داده است.

بر اساس آمار عملکرد معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی، بیمارستانی که در سال گذشته بیشترین عمل جراحی را در بین مراکز درمانی خصوصی این موسسه انجام داده، بیمارستان شهید فیاض بخش تهران با 28 هزار و 757 عمل جراحی بوده و بیمارستان های شریعتی در رتبه های بعدی قرار دارند. اصفهان با ۲۸ هزار و ۷۵۷ عمل جراحی. 28 هزار و 190 عمل، بیمارستان شهید لبافی نژاد 23 هزار و 471 عمل در تهران، 17 هزار و 953 عمل در بیمارستان شهید قرهی اصفهان، 16 هزار و 413 عمل در بیمارستان امام رضا ارومیه و در مجموع 343 عمل پیوند کلیه در بیمارستان شهید انجام شده است. لبافی نژاد در سال 1402 ساخته شده است.