تخصیص نقدینگی برای بازپرداخت بدهی های درمانی و تجهیزات پزشکی مراکز درمانی

داروهای کاهش وزن باید توسط پزشک تجویز شود

انتخابتو از سازمان غذا و دارو، فرشته میرزازاده گفت: بر اساس ابلاغ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 20 حمت از نقدینگی حاصل از فروش اوراق اسلامی به سازمان اجتماعی واریز می شود. نهاد امنیتی کشور برای بازپرداخت بخشی از مطالبات به دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت شد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: روسای دانشگاه های علوم پزشکی ترتیبی اتخاذ کنند که 60 درصد از مبلغ واریز شده به سازمان تامین اجتماعی در تیرماه به بازپرداخت بدهی های درمانی، مواد مصرفی و تجهیزات و 40 درصد اختصاص یابد. باید به بازپرداخت بدهی های پزشکی، مواد مصرفی و تجهیزات اختصاص یابد. برای پرداخت های دیگر