ثبت شناسنامه به صورت الکترونیکی انجام می شود

ثبت شناسنامه به صورت الکترونیکی انجام می شود

انتخابتو و به نقل از و به نظر می رسیدرضا مظهری گفت: زمانی که زنی در مرکز بیمارستان زایمان می کند، علاوه بر اطلاعات جامع تولد و نوزاد متولد شده، در پرونده الکترونیک سلامت ثبت می شود و شناسنامه به صورت الکترونیکی امضا و روی پلت فرم قرار می گیرد. تراکنش های تغییر به صورت الکترونیکی به اداره ثبت احوال ارسال می شود.

وی در ادامه سخنان خود گفت: با همکاری سازمان ثبت احوال، ثبت شناسنامه نوزادان به صورت الکترونیکی جایگزین ثبت بر روی کاغذ می شود.