درخواست وزارت بهداشت برای جذب 88 هزار نیرو به سازمان کارگزینی

درخواست وزارت بهداشت برای جذب 88 هزار نیرو به سازمان

انتخابتو و به نقل از و به نظر می رسیدسیف الله مرادی با بیان اینکه در 3 سال گذشته 36 هزار پرسنل در وزارت بهداشت بازنشسته شده اند، گفت: وزارت بهداشت در 3 سال گذشته اجازه تعویض پرسنل بازنشسته را نداشت و مکاتبات لازم انجام شد. نیروهای بازنشسته در خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور و اطلاعات به همراه محل آن ارائه شد.

وی ادامه داد: دو روز پیش جلسه مفصلی با مسئولان سازمان های اداری و استخدامی داشتیم و مقرر شد مجوز جذب نیروهای ذخیره به وزارت بهداشت داده شود و همچنین تخت های بیمارستانی از ابتدا تا پایان سال از جمله پروژه های بهداشتی و اورژانسی تامین نیروی لازم برای پروژه های جدید بهداشتی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به 52 هزار و 400 نیروی انسانی در حوزه های مختلف نیاز داریم که برای طرح های جدید افتتاح شده در سال جاری در حوزه سلامت به سازمان اداری و استخدامی ارائه کردیم و در حال حاضر در حال بررسی است. توسط این سازمان

مرادی تصریح کرد: نظر سازمان اداری و استخدامی جذب 25 هزار نیرو است اما نیاز امسال ما با جایگزینی بازنشستگان به ترتیب 52 هزار و 400 و 36 هزار نفر است و تلاش ما بر این است که با کسب مجوز نیروی انسانی مورد نیاز را تامین کنیم. . از سازمان های مربوطه است.