عوارض مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک سفتریاکسون که منجر به مرگ می شود

عوارض مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک سفتریاکسون که منجر به مرگ

انتخابتو به نقل از سازمان غذا و دارو، زهرا جهانگرد گفت: بر اساس تحقیقات گروه ثبت ایمنی و عوارض فرآورده های بهداشتی، 9 درصد گزارش عوارض دارویی از مجموع 1402 عارضه و خطای دارویی گزارش شده است. گزارش های موجود در سیستم به گزارش های مربوط به عوارض جانبی نامطلوب دارو مربوط می شود سفتریاکسون اتفاق افتاده است.

وی افزود: گزارش های بررسی شده از عوارض دارویی شامل سفتریاکسون 286 مورد مربوط به گزارش عوارض جدی بود.

رئیس اداره نظارت و پایش فرآورده های بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: 5 مورد از گزارش های بحرانی به شرح زیر است: نشانگر خطاهایی مانند استفاده در بیماری های ویروسی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا و موردی مربوط به مصرف دارو سفتریاکسون در بیمارانی که سابقه آلرژی به این دسته از داروها دارند، می توان از آن اجتناب کرد.

گفت: نسخه و مصرف کم و زیاد است نشانگر عدم اطلاع از داروی تایید شده، سابقه حساسیت دارویی بیماران و بستگان آنها، اصرار بیماران به تجویز داروهای تزریقی توسط پزشکان و تزریق در شرایط نامناسب برای اجرای صحیح و سریع اقدامات درمانی اورژانسی از جمله علل آسیب های جدی است. عوارض و مرگ و میر آنها بیمار هستند.