محصولات Johnsons Baby غیرمجاز بودند

محصولات Johnsons Baby غیرمجاز بودند

انتخابتو به نقل از سازمان غذا و دارو، جانسون بیبی و انواع محصولات کودک با برند جانسون بیبی ممنوع است.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: این اطلاعیه تنها شامل نام برند با دیکته بالا بوده و از مردم خواسته است در صورت مشاهده محصولات مورد نظر در سطح عرضه به نزدیکترین دفاتر غذا و دارو در سراسر کشور اطلاع دهند.

محصولات Johnsons Baby غیرمجاز بودند

محصولات Johnsons Baby غیرمجاز بودند