ممنوعیت جمع آوری نمک از دریاچه مهارلو / خطر فلزات سنگین در نمک های رنگی و سنتی تصفیه نشده

ممنوعیت جمع آوری نمک از دریاچه مهارلو خطر فلزات

انتخابتو و به نقل از سازمان غذا و دارو، عبدالعظیم برف وی با اشاره به جلوگیری از برداشت غیرمجاز نمک از دریاچه مهارلو گفت: این موضوع به واحدهای تولیدی اعلام و هماهنگی های لازم با دادستانی این استان از سوی معاونت غذا و داروی استان فارس صورت گرفت. کنترل برداشت غیرمجاز از دریاچه و طرح شکایت در خصوص تخلفات واحدهای تولیدی.

با تاکید بر اینکه نمک خوراکی استخراج شده از معادن سنگ نمک یا استخراج شده از آب دریا دارای ناخالصی های فراوانی است، ناخالصی ها مهم و یکی از عوامل موثر در ایجاد اثرات منفی و مسمومیت در بدن انسان است. میر ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم، سموم باقیمانده و فلزات سنگین است.

مدیرکل امور غذا و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس نمونه برداری های گسترده از نمک های رنگی و سنتی، 100 درصد این نمک ها آلوده به فلزات سنگین بوده و برای سلامتی فوق العاده مضر هستند.

با وجود توصیه های علمی و بهداشتی برای مصرف نمک یددار تصفیه شده، برخی افراد هنوز به اشتباه معتقدند که نمک دریا و نمک های رنگی برای بدن مفید هستند. این در حین نمک دریا که تصفیه نشده و حاوی ناخالصی های مختلف از جمله فلزات سنگین است، در اصل نمک حاصل از تبخیر آب دریا نامیده می شود و خطر سرطان زایی آن به اثبات رسیده است.