هزینه بیمه درمانی برای بیماران سوختگی چقدر است؟

هزینه بیمه درمانی برای بیماران سوختگی چقدر است؟

به گزارش خبرگزاري ايمنا و به نقل از بيمه سلامت، محمد اسماعيل كاملي درباره هزينه هاي تحت پوشش بيمه درمان بيماران سوختگي گفت: در بستري عادي، كليه هزينه هاي بيمارستاني بيماران سوختگي (و همچنين ساير هزينه هاي بيمارستاني). بیماری ها در بخش ویژه سوختگی و غیرسوختگی قرار می گیرند. بخش مراقبت (BICU) بر اساس تعرفه مصوب هیات وزیران و با سهم 90 درصدی موسسه (با تخفیف در برخی صندوق های بیمه) محاسبه و پرداخت می شود. با تصویب هیات دولت). سهم سازمان 95-100 درصد است.

وی ادامه داد: همانطور که هزینه تخت سوختگی برای هر روز اقامت بیمار در بخش سوختگی قابل پرداخت است، تعرفه تخت سوختگی ویژه نیز به ازای هر روز اقامت بیمار در بخش سوختگی به صورت BICU قابل پرداخت است.

مدیرکل اداره خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: در سوختگی های ناشی از پانسمان، غیر مدرن در بخش سوختگی برای خدمات و مواد مصرفی معادل 12 درصد تعرفه تخت سوختگی و 4.2 درصد تعرفه تخت سوختگی BICU استفاده می شود، در حالی که در سوختگی هایی که از پانسمان های جدید (نقره ای) استفاده می شود، هزینه خدمات و مواد مصرفی است. معادل تعرفه پرداخت می شود، بنابراین سایر پانسمان های جدید به دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور ارائه شد.

کاملی بیان کرد: وی تاکید کرد: برای انجام پیوند بیماران دچار سوختگی، عمل پیوند و مواد مصرفی مربوطه بر اساس تعرفه اعلام شده پرداخت می شود و برای سوختگی هایی که بیمار در معرض آن قرار دارد، هزینه جراحی پیوند و مواد مصرفی مربوطه پرداخت می شود. هزینه های گزاف بخشی از هزینه های پرداختی از جیب بیمار تامین می شود. هزینه های پرداختی بیمار (قابل کسر از پرداخت بیمار) با تایید کمیته استانی (صندوق بیماران خاص و صعب العلاج) به صورت هزینه های غیراستاندارد قابل پرداخت می باشد.