پوشش بیمه درمانی رایگان در دولت سیزدهم دو برابر شد

پوشش بیمه درمانی رایگان در دولت سیزدهم دو برابر شد

خبرگزاری ایمنا به نقل از حسین رنجبران گفت: در دولت سیزدهم از چهارم تا ششم 6 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه پوشش بیمه سلامت رایگان در دولت سیزدهم دو برابر شده است، افزود: هم اکنون 12 میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه سلامت رایگان هستند که سه دهک برتر جامعه را نیز شامل می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، به روز رسانی پرداخت غرامت موسسات بهداشتی طرف قرارداد را یکی دیگر از خدمات دولت سیزدهم ارزیابی کرد و گفت: اکنون تعداد موسسات بهداشتی کمتر است. طرف قراردادهای بیمه سلامت در سراسر کشور است و از سال 1402 حق دریافت خسارت از شرکت بیمه سلامت را دارد. هرچند در دولت های گذشته گاهی بیش از یک سال طول می کشید تا مطالبات نهادهای بهداشتی طرف قرارداد این سازمان پرداخت شود.

رنجبران افزود: به عنوان مثال از چند روز پیش 150 میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات موسسات بهداشتی در استان کهگیلویه و بویراحمد تامین شد و با این وام تمامی مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت پرداخت شد. پرداخت در این استان انجام شده و در حال حاضر 52 هزار موسسه بهداشتی و 950 بیمارستان در سراسر کشور طرف قرارداد با بیمه سلامت هستند.