پیامدهای خشکسالی زاینده رود بر آثار تاریخی اصفهان/ فرونشست و آلودگی بحران های اصلی نیمی از جهان

پیامدهای خشکسالی زاینده رود بر آثار تاریخی اصفهان فرونشست و

به گزارش انتخابتو از اصفهان، مهدی تقیانی در گفت و گوی خود با بیان اینکه اصفهان از مشکلات بحرانی زیادی رنج می برد اما دو مورد از آنها بسیار حائز اهمیت است و خشکسالی زاینده رود یکی از بحران هایی است که تاثیر مستقیم دارد. در مورد اقتصاد اصفهان و استان به ویژه بخش کشاورزی.

وی با بیان اینکه خشکی های زاینده رود نیز عامل اصلی فرونشست زمین است که مشکلات زیست محیطی را به دنبال دارد، ادامه داد: این موضوع به حدی تنش پیدا کرده که تمدن کهن ایرانی اسلامی را به کلی تهدید می کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: مصداق بارز آن این است که مسجد سید یکی از مساجد تاریخی و میراثی کشور با بحران جدی تخریب مواجه است و آثار مخربی را برای این مساجد ارزشمند به همراه دارد. بناهای تاریخی

وی ادامه داد: متأسفانه پیامدهای ریزش و خشک شدن زاینده رود تنها به این مسجد و بناهای تاریخی اسلامی محدود نشد، بلکه تمام خانه ها و خیابان های شهر را تحت تأثیر قرار داد.

دو جنبه مهم آلودگی هوای اصفهان

وی افزود: بحران بعدی بحث آلودگی شدید هوای اصفهان است که منشأ آن را می توان در دو موضوع خلاصه کرد؛ اولی در نیمه دوم سال که آلودگی شدید هوا منشأ صنعتی دارد و دوم در نیمه اول سال و منشا زیست محیطی آن در اراضی خشک زاینده رود است.

تقیانی تاکید کرد: نوع آلودگی هوا از محیط زیست گرد و غبار است; در روزهای اخیر شاهد حجمی از آلودگی بودیم که اصفهان را ویران کرد و رکورددار آلودگی هوا شد.

وجود چنین هوایی خطرناک و ناسالم به حدی سلامت مردم اصفهان را تحت تأثیر قرار داده است که اگر چاره ای برای آن پیدا نکنم، ردپای این تمدن و شهر کهن را در خود دارد. بخش بزرگی از بار اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.

اصفهان تنها قربانی خشکسالی زاینده رود نیست!

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان این مطلب اظهار داشت: باید دانست بحرانی که امروز گریبان اصفهان را گرفته است تنها قربانی این دشت زاینده رود نیست، کل فلات مرکزی را درگیر خواهد کرد.

وی گفت: باید برای دو معضل و بحران مهمی که زندگی مردم این فلات مرکزی به ویژه این شهر تاریخی محل سکونت آنها از جمله خشک شدن زاینده رود و آلودگی هوا را تحت تاثیر قرار می دهد چاره اندیشی و برنامه ریزی کرد. . وی خواستار آن است که همه مسئولان عالی رتبه کشور برای این معضل مهم وارد عمل شوند و ایران و شهر تاریخی اصفهان را نجات دهند.

۴۶

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین