تدوین بسته های آموزشی برای گروه های سنی آسیب پذیر در راهپیمایی اربعین

تدوین بسته های آموزشی برای گروه های سنی آسیب پذیر

انتخابتو و به نقل از و به نظر می رسیدصابر جباری فاروجی گفت: گروه‌های سنی مانند مادران باردار، نوزادان، کودکان و سالمندان از گروه‌های سنی آسیب‌پذیر در راهپیمایی اربعین هستند و خطراتی مانند گرمازدگی می‌تواند بسیاری از این گروه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

در راستای ارتقای سطح آگاهی و سلامت داوطلبان زائر اربعین، توصیه های وزارت بهداشت به گروه های حساس در قالب کلیپ های تصویری یک دقیقه ای جهت اطلاع رسانی در سطح جامعه تهیه می شود.

رئیس کانون جوانان سلامت خانواده، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: توصیه های مفیدی برای واکرانی که خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می کنند و خدمات و تجهیزات مورد نیاز گروه های حساس را ارائه می کنند داریم و این محصولات تهیه و توزیع می شود. به راهپیمایان داده شد