مراکز درمانی قزوین فردا تعطیل نیست

مراکز درمانی قزوین فردا تعطیل نیست

اسماعیل زالبیگی سخن، گفتار با خبرنگار ایمنا وی در قزوین گفت: با وجود اینکه شایعاتی مبنی بر تعطیلی مراکز بهداشتی و درمانی استان در روز چهارشنبه منتشر شده است، اما آگاهی همکاران معتبر و به مردم شریف و عزیز استان قزوین بدون اداره و مرکز خدمات نوار نقاله بخش بهداشت استان تعطیل نخواهد شد

وی گفت: همه تلاش ها ادامه دارد خدمتکاران ارائه خدمات گسترده تر و با کیفیت بالاتر به مردم شریف استان در زمینه سلامت. نوار نقاله به فعالیت مثل خودش گذشته ادامه خواهد داشت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین ادامه داد: حوزه سلامت استان در راه شهدای خدمت ادامه دارد. با همه او تمام توان و ظرفیت خدمت به مردم را دارد و بیش از هر زمان دیگری تلاش خواهد کرد.