افزایش صادرات مواد غذایی / اجرای طرح شیر مدارس با همکاری تولیدکنندگان برتر

افزایش صادرات مواد غذایی اجرای طرح شیر مدارس با

انتخابتو و به نقل از سازمان غذا و دارو، عبدالعظیم برف در راستای توسعه و افزایش صادرات مواد غذایی به کشورهای همسایه، حوزه خلیج فارس و آسیای دور، نظارت بر رعایت مقررات ایمنی بر اساس کشورهای هدف و تسریع در صدور گواهی سلامت برای صادرات مواد غذایی در دستور کار قرار دارد. ادارات غذا و دارو در سراسر کشور تحت قرارداد هستند.

در ادامه اجرای طرح عملیاتی توسعه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی در واحدهای تولیدی، از سال 1392 ارزیابی سالانه الزامات و برنامه های پیش نیاز ایجاد محیطی بهداشتی و قابل قبول برای تولید غذای سالم انجام می شود. ممیزی گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی در واحدهای تولیدی در سراسر کشور با نظارت و بهره گیری از توان معاونت غذا و دارو، کارشناسان و افراد ذیصلاح اجرا می شود.

مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: در اجرای طرح ملی شیر مدارس، واحدهای بالای تولید کننده لبنیات را به کمیته ملی شیر مدارس معرفی کرده ایم و تحت کنترل و نظارت ویژه هستند.