کمال تبریزی از رای/عکس استفاده کرد

کمال تبریزی از رایعکس استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری انتخابتو، کمال تبریزی کارگردان سینما و تلویزیون در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و رای خود را به صندوق انداخت.

۲۴۵۲۴۵

گردآوری شده از رسانه خبر آنلاین