بیش از 105 هزار تخت در 671 بیمارستان دولتی فعال است

اجرای برنامه های حمایت مالی از بیماران در دولت سیزدهم

انتخابتو و به نقل از و به نظر می رسیدحسن واعظی به ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات ویژه پایدار (تأسیس شده، طول عمر و …) اشاره می کند. ققنوس) بیان کرد که بیمارستان های کشور: دسترسی جامعه در تمام ساعات شبانه روز و در تمام روزهای تعطیل بدون تعلیق گذار به خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و کاهش زمان انتظار برای دریافت خدمات از مزایای این دستورالعمل است.

در بیمارستان‌های مجری برنامه، اطمینان حاصل شد که خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در مناطق مورد نیاز در تمام ساعات شبانه روز ارائه می‌شود و عموم مردم در تمام ساعات شبانه روز از خدمات بهداشتی به طور مساوی بهره مند می‌شوند و این خدمات ارائه می‌شود. افزایش یافت. مقیمی با بیان اینکه انگیزه پزشکان برای کار در خارج از ساعات کاری و در روزهای تعطیل از اهداف این برنامه است، پزشکان متخصص در بیمارستان های دانشگاهی کشور را برشمرد و افزود: دو برابر شدن حقوق پرداختی به پزشکان در سال 1402 و افزایش مجوزها. 20 درصد ارتقاء نظارت پنل مدیریتی و عملکرد پزشکان شرکت کننده در دوره دستیاری بیمارستان های دانشگاهی از جمله ابعاد اجرای این برنامه بود.

رئیس مرکز تعالی مدیریت بیمارستانی و خدمات بالینی وزارت بهداشت در خصوص اجرای برنامه ققنوس پزشکان بیمارستان ها گفتند: یکی از مزایای اجرای این برنامه دسترسی به موقع به پزشکان در تخصص های مختلف در شبانه روز و کوتاه شدن زمان انتظار برای دریافت خدمت است.

واعظی با اشاره به اینکه دسترسی به پزشکان متخصص به ویژه در مناطق کم برخوردار با توزیع پزشکان متخصص خصوصی بهبود یافته است، ادامه داد: بازنگری دستورالعمل های اجرایی در خصوص توزیع فارغ التحصیلان رشته های تخصصی بالینی در سال 1401 باعث افزایش انگیزه و کارایی متخصصان شد. . دسترسی به پزشکان و خدمات آنها بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه 16 هزار و 463 تخت در اورژانس بیمارستانی، 105 هزار و 851 تخت فعال در 671 بیمارستان دولتی کشور فعال است، گفت: با بهره گیری از خدمات پزشکان عمومی شاغل در شبکه های بهداشت در ساعات غیر اجباری و تعطیلات. بخش های اورژانس بیمارستان ها به رفع کمبود نیروی انسانی مورد نیاز اورژانس کمک خواهند کرد.

رئیس مرکز تعالی مدیریت بیمارستانی و خدمات بالینی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته های فنی و سیاست های اورژانس بیمارستانی در سطح کشور، برنامه مدیریت ثبت شده ضربه تدوین و تحویل چک لیست در اورژانس بیمارستان های منتخب ابراز وجود اورژانس بیمارستان در شرایط عادی و بحرانی، تدوین پیش نویس دستورالعمل های تیم ضربهتهیه دستورالعمل تیم احیا و تشکیل کمیته ملی و برگزاری دومین نشست تخصصی روسای اورژانس بیمارستان ها و متخصصان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در آذرماه 1402 از دیگر برنامه های معاونت رئیس جمهور است. درمان برای تقویت اورژانس های بیمارستانی.