تضعیف حافظه، سیستم پاداش و توجه مغز یکی از عوارض همستر است.

تضعیف حافظه، سیستم پاداش و توجه مغز یکی از عوارض

میر شهرام سافاری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا به سختی های بازی اشاره شد. همستر وی برای سلامت جسمی و روحی افراد گفت: بازی کنید همستر جنگاخیراً در سراسر کشور فراگیر شده است و به دلیل سهولت استفاده از آن، تحلیلگران هدف از این بازی را افزایش تعداد ممبر در تلگرام و افزایش اعتماد مردم به تلگرام می دانند. ارزهای رمزنگاری شده است.

وی با بیان اینکه پولی که در این بازی به دست می آید ارزش خاصی ندارد اما آسیب جدی به مغز افراد وارد می کند، تصریح کرد: اعتقاد بر این است که این بازی در کوتاه مدت حافظه، پاداش و سیستم توجه مغز را ضعیف می کند.

فیزیولوژیست عصبی وی با اشاره به اینکه هر چه این بازی بیشتر ادامه یابد آسیب به مغز افراد بیشتر می شود، گفت: ماهیت این بازی این است که تمایز نیافتهآنها دارای پاداش های کوتاه مدت هستند و از توانایی های ویژه ای که می تواند اثرات منفی زیادی داشته باشد استفاده نمی شود.

سافاری وی با اشاره به تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این بازی بر سلامت جسمی و روحی افراد، ادامه داد: در درازمدت اگر سکه های به دست آمده در این بازی در صرافی ها درج نشود، موجب افسردگی، ناامیدی و ناامیدی می شود. اضطراب در افراد

عادت مغز به دریافت پاداش های کوتاه مدت با حداقل تلاش و حداقل توانایی منجر به شکست و شکست در زندگی طولانی مدت افراد می شود، بنابراین افراد باید به عواقب جدی جسمی و جسمی این بازی توجه داشته باشند. سلامت عقل

فیزیولوژیست عصبی وی بیان کرد: مردم باید بدانند هزینه هایی که در آینده برای درمان اختلالات مغزی، عصبی و روانی و جبران ناکامی ها خواهند پرداخت بیش از هزینه هایی است که با این بازی می توان به دست آورد.