دستمال کاغذی یا پارچه؛ کدامیک بهتر است؟

دستمال کاغذی یا پارچه؛ کدامیک بهتر است؟

برای بسیاری از افراد ممکن است این سوال پیش بیاید: با توجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت نکات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیشتر آن، کدام عمل صحیح است: استفاده از دستمال کاغذی یا استفاده از دستمال پارچه ای؟

به گزارش ایسنا، گروهی دستمال‌های پارچه‌ای را بهداشتی‌تر می‌دانند و گروه دیگر دستمال‌های کاغذی را بهداشتی‌تر و بهتر می‌دانند زیرا یکبار مصرف هستند.

بر اساس تحقیقات و بررسی های محققان، زمانی که ترشحات دهان و بینی به دستمال های پارچه ای منتقل می شود، میکروب ها به بافت های پارچه نفوذ می کنند و حتی پس از شستن، امکان باقی ماندن برخی از آنها و ورود این دستمال ها به بدن وجود دارد. در صورت تماس مجدد، میکروب ها به دست فرد منتقل می شوند و بنابراین به مکان ها و افراد دیگر منتقل می شوند.

اگر میکروب ها ویروسی باشند، پروتئین روی پوست می تواند از خشک شدن آنها جلوگیری کند، در حالی که اگر باکتریایی باشند، رطوبت اضافی می تواند به رشد آنها کمک کند. در حال حاضر می توانید از دستمال کاغذی یکبار مصرف استفاده کنید تا پس از استفاده دور ریخته شود.

علاوه بر این، دستمال های پارچه ای برای محیط زمین مناسب نیستند. مطالعه ای در سال 2012 توسط مشاوران محیط زیست Ecosystem Analytics (Analytics) نشان می دهد که آلودگی ناشی از تولید گازهای گلخانه ای و تولید دی اکسید کربن هنگام تولید یک دستمال پارچه ای از پنبه بیشتر از تولید دستمال کاغذی یکبار مصرف است.

از آنجایی که دستمال‌های پارچه‌ای قابل استفاده مجدد هستند و می‌توان چندین بار از آن‌ها استفاده کرد، برای نگهداری آن‌ها به تعداد کمتری با فضای کمتر نیاز دارید، در حالی که دستمال‌های کاغذی یکبار مصرف هستند، بنابراین باید تعداد زیادی و فضای بیشتری برای نگهداری آن‌ها خریداری کنید.

به طور کلی با توجه به مزایای هر یک از دستمال‌های پارچه‌ای و کاغذی می‌توان گفت که دستمال‌های کاغذی یکبار مصرف بهداشتی‌تر از دستمال‌های پارچه‌ای هستند. بنابراین توصیه می شود برای اطمینان از ایمنی اعضای خانواده در این دوره اپیدمی بیشتر از نوار بهداشتی استفاده شود.