صادرات دارو و تجهیزات پزشکی در 4 ماهه امسال 300 درصد رشد داشته است

صادرات دارو و تجهیزات پزشکی در 4 ماهه امسال 300

انتخابتو و به نقل از و به نظر می رسید، ظاهرا مهدوی بیان کرد: با توجه به اینکه ظرفیت خطوط تولید دارویی بسیار بیشتر از نیاز داخلی است، شرکت‌های ایرانی باید برنامه‌ای داشته باشند که مزایای صادرات محصول از جمله افزایش درآمد ارزی و فروش و امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز از داخل را هدف قرار دهند. کشور. موقعیت صادرات و کاهش قیمت به دلیل افزایش حجم تولید منتفع خواهد شد.

در زمینه صادرات دارویی، جدای از لزوم رعایت الزامات قانونی و مقرراتی کشورهای مقصد که گاه صادرکننده را از اقدام باز می دارد، مواد اولیه و فرآورده های دارویی ایران توسط حدود ۱۰۰ شرکت به ۱۰۰ کشور جهان ارسال می شود. 50 نقطه صادراتی

دبیر شورای سیاست گذاری صادرات سازمان غذا و دارو ادامه داد: موضوع مهم رقابت برای ورود محصولات دارویی وارداتی از سایر کشورهای تولیدکننده دارو و مهمتر از آن ثبات حضور در بازار هدف است. داروهای تولید شده در ایران از نظر قیمت با محصولاتی مانند داروهای اروپایی و از نظر کیفیت با محصولاتی مانند داروهای هندی قابل رقابت است.

مهدوی بیان کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی صادرات دارویی در چهار ماهه امسال 300 درصد رشد داشته و این امر به تولید کمک زیادی می کند زیرا محصول تولیدکننده به بازار جهانی نشان داده شده و فروش آن افزایش می یابد.